Teckna Thunderful – deadline tor 3 dec

Hej <<First Name>>,

I senaste utskicket i förra veckan berörde jag fyra olika börsnoteringar och vågade inte reka teckning i någon av dem. Denna inställning berodde främst på marknadens svala mottagande av nya börsbolag under oktober och november.

Den sista dryga veckan verkar det dock ha vänt. Både Nordnet och Renewcell fick nämligen bra börsstarter trots att jag tyckte att värderingen var i högsta laget på både bolagen. Särskilt Renewcells uppgång på cirka 50 % första dagen är svårt att förklara med annat än ren spekulation och kanske lite “happy IPO-days are here again!”

Om marknadens syn på nya bolag håller i sig framöver borde även spelkoncernen Thunderful Group kunna få en bra start. De har deadline för teckning torsdag 3 dec kl 23:59.

Med vänlig hälsning,
Niklas Danaliv

Sammanfattning och översikt

För dig som vill ha en snabb överblick följer nedan en kort sammanfattning av analysen.

 • Företag: Thunderful Group
 • Mer info: hemsida och prospekt
 • Typ av affär: Börsintroduktion på First North Premier
 • Banker att teckna på: Avanza och Nordnet
 • Depåtyp: alla
 • Teckningskurs: 50 SEK
 • Minsta post:
  • I antal: 200 aktier á 50 SEK
  • I belopp: 10 000 SEK
 • Deadline:
  • Avanza: 2020-12-03 kl 23:59
  • Nordnet: 2020-12-03 kl 23:59
 • Första handelsdag: 2020-12-07
 • Sannolikhet vinst/förlust:
  • Kort horisont (1 mån): 80 %/20 %
  • Lång horisont (6+ mån): 60 %/40 %
 • Belopp att investera: maximalt 3 % av ditt totala kapital
 • Fördelar:
  • Många ankare sänker risken
  • Carnegies börsnoteringar går sällan back
  • Spelrelaterade bolag är heta
  • Stark distribution i Norden
  • Alla får troligen tilldelning
  • Börsintroklimatet ser ut att bli starkare igen
 • Nackdelar:
  • Strategisskiftet ökar risken
  • Kan Thunderful transformera sig digitalt med framgång?
  • Konkurrensen inom spel är extremt tuff

Som vanligt får du en uppföljning inom ett par dagar när vi sett hur aktien reagerat.

Introduktion och bakgrund

Thunderful Group grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Thunderful, Bergsala, Amo Toys och Nordic Game Supply för att skapa en ny stark aktör inom segmentet utveckling och förläggning av spel samt distribution av Nintendoprodukter, datorspel, tv-spel, mobilspel, speltillbehör och leksaker.

Thunderful Group är närvarande inom samtliga segment inom spelindustrin. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare några kontor i södra Sverige samt internationella kontor i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och Hong Kong, utvecklar, säljer och distribuerar Thunderful Group högkvalitativa underhållningsprodukter med fokus på spel baserat på egna IPn. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Thunderful Games och Thunderful Distribution.

Den globala marknaden för spel har under de senaste åren uppvisat stark tillväxt. Under åren 2016–2019 växte den med en genomsnittligårlig tillväxttakt om cirka 15 procent. Den globala marknaden uppskattades 2019 ha omsatt cirka 152 miljarder USD.  Vidare bedömer koncernen att dess totala adresserbara marknad inom distribution omsatte cirka 1,46 miljarder EUR 2019. En viktig del av Koncernens distribution av hård- och mjukvara utgörs av Nintendos produkter i Norden där Thunderful för tillfället är den enda distributören av Nintendo. Slutligen uppskattar Koncernen att den nordiska leksaksmarknaden omsatte cirka 960 MEUR under 2019.
 

Korta nyckeltal

Thunderful omsätter knappt 2,8 miljarder SEK, har visat god lönsamhet under många år och har 327 anställda. Vid noteringen får bolaget ett börsvärde på drygt 3,4 miljarder (räknat på teckningskursen 50 kr). P/E-talet för 2020 ligger runt 15 men är något dopat pga pandemins positiva boost av spelförsäljning.

I samband med noteringen släpps aktier för ca 1300 Mkr varav 600 Mkr redan är tecknade av en handfull ankarinvesterare med fondbolagen Delphi, Naventi,  Strand och Consensus i spetsen. Att Consensus deltar är ett extra plus då de brukar vara skickliga på stock-picking.

Några tydliga fördelar

Många ankare sänker risken

Ankarinvesterarna har bokat nästan halva emissionen. Det brukar vara ett positivt tecken och minskar det normalt risken rejält att bolaget skulle få en negativ start på börsen.

Carnegies börsnoteringar går sällan back

Det brukar generellt vara ganska hög kvalitet på de bolag som Carnegie börsnoterar. De brukar också vara noga med att sätta en attraktiv prislapp då Carnegie anser det vara viktigt att bolaget får en positiv start under sin första börsdag. Dessa två faktorer samverkar till att det är mycket ovanligt att en Carnegie-notering går minus första dagen eller ens första veckan.
Detta sänker så klart risken påtagligt att teckna Thunderful.

Spelrelaterade bolag är heta

De senaste åren är det många spelrelaterade bolag som haft en bra utveckling på börsen. Främsta skälet till detta är att konsumtionen av både enkla och avancerade spel har ökat rejält både på datorn och i mobilen.

Bara sista året har t ex G5 Entertainment gått upp nästan 300 % och den större speltillverkaren Paradox har ökat 85 %. En del av detta beror så klart på pandemin (många spelar mer när deras sociala rörlighet är begränsad) men inte allt. Det finns därmed goda odds att Thunderful också kanske kan få en positiv börsutveckling. 

Stark distribution i Norden

Thunderful som fram tills nyligen hette Bergsala har en mycket stark ställning inom distribution i Norden. Bolagets grundare  Owe Bergsten (fortfarande huvudägare med ca 37 % efter IPO) var pionjär inom distribution av elektroniska spel i både Sverige och Europa under tidigt 80-tal. Han visade, det då relativt lilla bolaget Nintendo, via sin överdimensionerade försäljning i Sverige (per capita jämfört med de flesta andra länder) vilken enorm potential som fanns inom dedikerad export till västvärlden. Bergsala och Nintendo har haft en mycket stark relation sen dess.

Alla får troligen tilldelning

Då allmänheten får dela på aktier för ca 700 Mkr är det rimligt att anta att alla som tecknar får tilldelning. Vidare är det sannolikt att man kanske kan få lite större tilldelning om man ansöker om större antal aktier än minsta posten. Du bör dock inte ansöka om större belopp än du kan hantera om du (mot förmodan) skulle få full tilldelning. 

Börsintroklimatet ser ut att bli starkare igen

Börsintroklimatet var ganska svalt under större delen av oktober och november med flera misslyckade börsnoteringar = startade på minus eller stängde på minus första dagen/veckan.
Den sista dryga veckan verkar det dock ha vänt. Både Nordnet och Renewcell fick bra börsstarter trots att jag var tveksam till värderingen på både bolagen. Särskilt Renewcells uppgång på cirka 50 % första dagen är svårt att förklara med annat än ren spekulation.

Om marknadens syn på nya bolag håller i sig framöver borde även Thunderful kunna få en bra start.

Tre nackdelar

Strategiskiftet ökar risken

Thunderful har gjort en hel del förvärv på sistone – Guru Games (december 2019), Coatsink (oktober 2020) och Station Interactive (november 2020). På senare år har Owe Bergsten lämnat det operativa arbetet i bolaget och lämnat över det ansvaret till VD Brjann Sigurgeirsson och finanschef Anders Maiqvist. Jag gissar att dessa två är de huvudsakliga initiativtagarna till den nya förvärvsstrategin. 

Bolaget har dock ingen direkt historik av att vara skicklig på att köpa rätt sorts företag och sen framgångsrikt införliva dem i den nya koncernen. Det är möjligt att de kan utveckla denna kompetens över tid men det är också stor risk att de misslyckas med detta strategiskifte vilket många andra bolag har gjort som plötsligt börja köpa andra företag på löpande band.

Kan Thunderful transformera sig digitalt med framgång? 

Thunderful har en stark historik inom fysisk distribution av spel t ex TV-spelskonsoler, game-boys etc. Överlag går dock hela branschen mer mot digital distribution typ ladda ner det spel du vill spela direkt till din dator/mobil dvs du behöver inte köpa någon särskild hårdvara först.

Thunderful är så klart medvetna om detta och har gjort stora insatser för att minska sitt fysiska beroende de sista fem åren men det står fortfarande för en majoritet av omsättningen. Om den digitala transformeringen av branschen fortsätter framöver gissar jag att Thunderfuls fysiska tyngd rimligen kommer fungera lite som en bromskloss vilket kanske kan påverka deras relativa tillväxtförmåga framöver. Jag gissar att de kanske kan få svårt att uppvisa lika hög tillväxt som mer renodlade digitala spelbolag kommande fem år vilket om det förverkligas antagligen kan dämpa bolagets framtida kursutveckling.

Konkurrensen inom spel är extremt tuff

Den snabba teknikutvecklingen har gjort det lättare att starta upp nya företag inom speltillverkning och speldistribution. Trots att marknaden växer i en bra takt växer konkurrensen ännu snabbare. Det är inte säkert att Thunderful kan hävda sig tillräckligt bra i den framtida konkurrensen för att kunna bli en framtida kursvinnare.

Slutsats och vår bedömning av risken

På kort sikt tycker jag att fördelarna med bolaget är starkare än nackdelarna och det kan därför vara värt att teckna en post. På längre sikt är jag mer tveksam kring utfallet av den nya förvärvsstrategin samt den digitala transformeringen. Det medför att jag inte vågar rekommendera Thunderful som en långsiktig investering. Jag gissar att bolaget kan vara intressant att äga i några veckor eller månader men inte längre än så. 

Vi sätter risken till på riskskalan på kort sikt (0-1 månader) och rekommenderar att investera maximalt 3.0 % av din portfölj i den här spekulationen. På lång sikt (>6 månader) sätter vi risken till och rekommenderar att maximalt investera 1.0 %.

Var vänlig och observera att vi skriver maximalt, många gånger kan det vara lämpligare med en mindre position. Gör inte vårt maximum till ditt minium. Välj en storlek som är rimlig i förhållande till din risktolerans och totala portfölj.

Goda Tiders riskskala

Nedan finner du vår riskskala som vi använder för att bedöma de olika casen.

Riskskala / SannolikhetVinstFörlustMaximalt belopp
att investera av
ditt totala kapital (*)
595 %5 %5.0 %
690 %10 %4.0 %
780 %20 %3.0 %
870 %30 %2.0 %
960 %40 %1.0 %
1050 %50 %0.5 %

Självklart finns det inga garantier och värdet på aktien kan både öka och minska i värde. Det viktiga för dig som prenumerant är inte heller att den enskilda affären går plus. Det viktigaste är att summan av alla plus-affärer är större än summan av alla minusaffärer. Du bör således se den här affären som en av många över tid.

(*) Viktig information om riskhantering

Lika viktigt det är att välja vilka affärer du investerar i är det att fundera över hur stor position du tar. Vi avråder starkt från att använda mer än 10 – 15 % av ditt totala investerbara kapital (=din portfölj) till alla våra tips då dessa är av spekulationskaraktär. Du ska inte heller investera pengar som du inte har råd att förlora. Dessutom bör du begränsa varje enskild affär till 0.5 – 5 % av ditt totala investerbara kapital enligt riskskalan ovan.

Använd maximalt 10 – 15 % av ditt totala investerbara kapital till summan av alla våra tips och begränsa den enskilda investeringen till 0.5 – max 5 % av totalt kapital.

Grundregeln i allt investerande handlar nämligen om att aldrig ta risken att “explodera” och bli av med allt sitt kapital. För att kunna ge tips om investeringar som kan göra 10, 20, 30 % eller mer så tar man risken att de kan falla lika mycket. Vi har tyvärr haft några enstaka fall då så också har skett. I grunden handlar det om att för att ta hem en förlust om -50 % så behöver man en uppgång om 100 % vilket är betydligt tuffare.

Vi ber dig därför att vara noggrann i din riskhantering så att du kan vara med på tips även i framtiden och se till att resterande del, de 85 % av ditt sparande, är placerade på ett tryggt och korrekt sätt. Om de är placerade så att de spelar ett bra försvar, då kan du också unna dig att spela ett aggressivt anfall.

Lycka till med ditt beslut,
Niklas Danaliv

Uppföljning 7 december: Thunderful blixtrade uppåt

Thunderful fick en mycket starkare start än jag hade vågat gissa på förhand. Teckningskursen i Thunderful var 50 kr och minsta post 200 aktier. Vad jag kan se verkar det som om kanske drygt 40 % av de som tecknade har fått en minitilldelning om 50 aktier.

Dessa miniposter fördelades med lottning och det var ingen fördel att söka större belopp. Jag sköter ett par konton där jag tecknade för 200 tkr och fick noll medan jag tecknade minsta posten på ett tiotal konton och fick på 40 % av dessa.

För just min familjs del ser det ut att ha blivit något bättre tilldelning på Avanza än hos Nordnet men det kan vara ren slump – era enkätsvar kommer att avgöra den frågan.

Thunderful startade på drygt 82 kr och börja sen stiga direkt. De första två minuterna handlades den huvudsakligen i intervallet 86-90 kr men började sen snabbt falla tillbaka för att sätta en spikbotten runt 72 kr kl 09:11.

Fjorton minuter senare satte den en spiktopp på 80 kr och föll sen tillbaka igen. Sista två timmarna har den handlats ganska stabilt runt 75 kr +/- 1 kr. Det motsvarar en vinst på cirka 1 250 kr per konto som ni fått tilldelning på.

Jag har inte tid att bevaka Thunderful långsiktigt och kommer därför att sälja av de få aktier jag blivit tilldelad under de närmsta dagarna.

Du får själv bestämma hur du vill göra. Personligen tycker jag att allt över 70 kr är bra betalt för detta bolag.

Lycka till med ditt beslut!
Niklas

Ansvarsbegränsning och villkor

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas i Goda Tiders nyhetsbrev lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning. Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning. Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Goda Tider bedömer vara tillförlitlig. Goda Tider kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till mottagare av Goda Tider nyhetsbrev. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Goda Tider och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i Goda Tider nyhetsbrev.

Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Läsaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Goda Tider påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Goda Tider frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från Goda Tiders nyhetsbrev. För fullständiga villkor, se hemsidan.