Teckna Fractal – deadline 10 februari

Nedan följer en sammanfattning av ovanligt säkra Fractal.

 • Företag: Fractal
 • Bransch: konsumentprodukter inom PC-gaming
 • Mer info: hemsida och prospekt
 • Typ av affär: Börsintroduktion på First North Premier
 • Banker att teckna på: Avanza, kan ej tecknas på Nordnet
 • Depåtyp: alla
 • Teckningskurs: 41 SEK
 • Minsta post:
  • I antal: 250 aktier á 41 SEK
  • I belopp: 10 250 SEK
 • Deadline:
  • Avanza: onsdag 2020-02-10 kl 15:00
 • Första handelsdag: 2020-02-11
 • Sannolikhet vinst/förlust:
  • Kort horisont (1 mån): 90 % / 10 %
  • Lång horisont (6+ mån): 80 % / 20 %
 • Belopp att investera: maximalt 4 % av ditt totala kapital
 • Fördelar:
  • Kvalitetsbolag till en attraktiv värdering
  • De har starka makrotrender i ryggen
  • Ökade prestandakrav gör att speldatorer åldras snabbt
  • E-sportens explosiva tillväxt hjälper Fractal
  • Utökat produktsortimentet kan ge ökad tillväxt
  • Många av Fractals svenska kunder lär köpa aktien
  • Starka ankarinvesterare
  • Börsnoteringar är heta just nu
  • Stor chans att få aktier vid teckning
 • Nackdelar:
  • Rekordåret 2020 lär drabba försäljningen negativt 2021
  • Handelskrig kan inverka negativt
  • First North Premier har högre risk men…
  • Ökad konkurrens och lägre marginaler?

Som vanligt får du en uppföljning inom ett par dagar när vi sett hur aktien reagerat.

Introduktion och bakgrund

Fractal grundades år 2010 av nuvarande VD Hannes Wallin och medgrundare Jens Harnisch och är idag ett ledande och väletablerat bolag inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolagets produkter sälj på fler än 50 marknader runt om i världen. Trots att bolagets bara har funnits i tio år omsatte de 636 Mkr 2020 med en vinst på 128 Mkr.

Om man beaktar att deras huvudsakliga produkt (= drygt 80 % av omsättningen) är premiumchassin, dvs den plåtlåda som alla andra PC-komponenter sitter inuti, blir det extra imponerande. De har nått denna relativt höga nivå helt organiskt och med hög lönsamhet. Förutom chassin säljer Fractal nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar. Fractal är i dag topp tre i världen inom sin nisch.

Fractals huvudkontor är baserat i Göteborg, man har även kontor i Dallas (USA), Dongguan (Kina) och Taipei (Taiwan).

Fractals plan för framtiden är att fortsätta växa med god lönsamhet. Man kommer att satsa på högkvalitativa produkter inom befintliga produktkategorier med en hög servicenivå, expandera till nya produktkategorier, utöka marknadsföringen samt växa geografiskt.

Räknat på teckningskursen får Fractal ett marknadsvärde på knappt 1,2 miljarder SEK. Säljaren är i huvudsak private equity-bolaget Litorina som måste sälja då ett typiskt PE-bolag inte kan sitta på sina innehav hur länge som helst. Detta då det ingår i deras affärsmodell att deras fonder ska avvecklas efter normalt tio år. Totalt säljs aktier för upp till 550 Mkr om övertilldelningen nyttjas vilket är sannolikt. 270 Mkr är redan tecknade via flera renommerade ankarinvesterare.

VD äger efter notering 29% av utestående aktier och har två års lock-up. Detta är en ovanligt lång lock-up period vilket är en positiv signal till övriga aktieägare.

Fördelar

Kvalitetsbolag till en attraktiv värdering

Fractal har haft hög lönsam organisk tillväxt sedan dag 1 genom att satsa på design,

prestanda och kvalitet. Sedan start har man haft en årlig tillväxttakt på i snitt 28 % (CAGR) vilket är betydligt högre tillväxt än de flesta etablerade börsbolag kan visa upp. En hög tillväxttakt brukar normalt slå mot lönsamheten men Fractal har haft höga rörelsemarginaler varje år sen start, nu senast 18 %. Kombinationen hög tillväxt och lönsamhet brukar belönas av börsen med en hög värdering men bolaget värderas minst 20-30 % under vad jag anser skulle kunna vara en rimlig värdering även om man tar höjd för att försäljningen lär vika lite under 2021 jämfört med rekordåret 2020.
 

De har starka makrokrafter i ryggen

Försäljning av dedikerade gamingdatorer har vuxit rejält de sista tio åren. Denna trend lär fortsätta i takt med att en allt större del av den globala befolkningen uppnår det välstånd där man har råd med dylik konsumtion. Branschundersökningar påstår att det redan finns 100 M gamers globalt som hellre själva bygger en dedikerad speldator än att de köper färdigbyggda datorer.

Ökade prestandakrav gör att speldatorer åldras snabbt

Speltillverkarna vill hela tiden göra häftigare och snyggare spel vilket kräver enorm datorkraft. Datortillverkarna vill så klart hela tiden sälja nya datorer. Denna naturliga symbios medför ofta att du behöver ha en relativt ny dator för att klara av att spela de mest avancerade spelen problemfritt och med hög upplösning. Därmed “måste” dedikerade spelare byta dator ganska ofta.
 

E-sportens explosiva tillväxt hjälper Fractal

En stor del av allmänheten är fortfarande omedvetna om att e-sport (= datorspelande som idrott) har vuxit till en gigantisk industri det sista decenniet. Det finns idag globalt många professionella ligor med tusentals professionella spelare. Tiotals miljoner fans följer e-sporten på dedikerade TV-kanaler och direkt över internet via t ex Youtube. Proffsen tenderar att spela med den bästa utrustningen t ex Fractal som därmed får en massa tittare att vilja köpa lika bra grejer till sig själva. E-sporten förväntas växa med 18 % per år framöver.

Utökat produktsortimentet kan ge ökad tillväxt

Eftersom Fractal redan har en bra relation med sina kunder och ett starkt varumärke är det relativt enkelt för Fractal att bredda sin produktportfölj genom att erbjuda närliggande produkter t ex gamingstolar vilket de redan har sagt att de vill göra. En dylik taktik skulle rimligen öka deras tillväxt ännu mer.

Många av Fractals svenska kunder lär köpa aktien

Att spekulera i aktier är fortfarande en ganska mansdominerad aktivitet. Det är vidare huvudsakligen män som spenderar 20-30 tkr på en dedikerad speldator. Jag uppskattar att det finns flera tusen män i Sverige som både har en Fractal-dator och som gillar att köpa aktier. Detta är en faktor som kan ge extra stöd och bränsle åt aktiekursen. 

Starka ankarinvesterare

Flera duktiga ankarinvesterare har redan bokat aktier för 270 Mkr vilket är knappt hälften av alla aktier till salu inklusive övertilldelning. Här finner vi TIN Fonder, Ernströms Finans, Handelsbanken fonder, Enter småbolag och LMK Venture partners. När så många kompetenta institutioner vill vara med på samma börsnotering brukar risken vara mycket låg att aktien får en dålig start.

Börsnoteringar är heta just nu

De flesta börsnoteringar har fått en bra start de sista två månaderna. Denna faktor talar till Fractals fördel och minskar risken att vi skulle få en negativ start. En annan fördel är att handeln startar dagen efter teckningsdeadline vilket minskar risken att marknadsklimatet skulle hinna bli negativt vilket annars är en riskfaktor när det är tre veckors fördröjning mellan teckning och handelsstart som t ex i Lipigons fall.

Det är dessutom Carnegie som håller i noteringen och det är mycket sällan som deras noteringar får en dålig start.

Stor chans att få aktier vid teckning

Om övertilldelningen nyttjas fullt kommer övriga intressenter att ha aktier för 280 Mkr att dela på. Detta hoppas jag ska leda till att en stor majoritet av de som tecknar aktien faktiskt får lite tilldelning också.

Nackdelar och risker

Rekordåret 2020 lär drabba försäljningen negativt 2021

Under 2020 ökade Fractal sin försäljning med extremt höga 58 %. Detta berodde så klart på pandemin. När stora delar av den globala befolkningen satt inlåsta i sina hem vara det ganska naturligt att konsumtionen av produkter som kunde roa folk exploderade. Dedikerade gamers brukar byta ut sin speldator varje 2-3 år. Pandemin medförde sannolikt att många av dessa bytte ut sin dator tidigare än vad de kanske annars hade gjort. Detta minskar dock sannolikheten att de kommer att köpa en ny dator igen nästa år. Fractal tror själva att så blir fallet och räknar därför med en lägre omsättning för 2021 än vad de hade 2020. Effekten av detta såg bolaget redan under Q4 då de sålde 10 % mindre än vad de gjorde 2019.

Det finns därmed lite risk att Fractals rapporter för Q1-Q3 2021 kan sätta lite press på aktien när de jämförs med motsvarande kvartal 2020. Bolaget har dock redan kommunicerat detta varpå marknaden redan till viss del är förberedd. Om aktien skulle falla vid dessa rapporttillfällen är det troligen ett bra köpläge för de som har en horisont längre än två år.

Handelskrig kan inverka negativt

Fractal har drygt 40 % av sin omsättning i USA, detta samtidigt som Fractal har all sin produktion i Kina. 2018 ökade USA tarifferna för producerade varor i Kina, detta ledde till stora kostnader för Fractal. Man ansökte och fick undantag från dessa tariffer och slapp därmed kostnaderna. Men detta visar tydligt att man är i riskzonen för att drabbas vid ytterligare handelskrig. Bolaget har därför redan börjat flytta delar av produktionen till andra länder.

First North Premier har högre risk men…

Alla listor utanför Stockholmsbörsens huvudlista har normalt klart högre risk. Det gäller även den finaste listan First North Premier. Här bör man dock komma ihåg att bolagen på denna exklusiva lista ofta har en uttalad ambition att byta till den “riktiga” börsen – ofta inom 1-2 år. När så blir fallet brukar värdet på bolaget stiga en del eftersom alla aktier generellt värderas högre på huvudlistan.  

Ökad konkurrens och lägre marginaler?

Det är relativt enkelt att börja tillverka och sälja premiumprodukter inom gaming och i takt med att industrin fortsätter visa upp både hög tillväxt och goda marginaler lär det dyka upp nya konkurrenter till Fractal. Historiskt verkar Fractal ha varit duktiga på att hantera dylik konkurrens men det är ingen garanti för framtiden. Även om vi antar att Fractal kan försvara sin marknadsandel i framtiden är det rimligt att anta att det kan komma att ske på bekostnad av lägre marginaler. Detta är nämligen en mycket vanlig utveckling för branscher där konkurrensen ökar över tid.

På en marknad som förväntas växa starkt i många år till tror vi dock att Fractal har goda förutsättningar att öka både omsättning och vinst även i detta scenario.

Slutsats och vår bedömning av risken

Jag anser att fördelarna är extremt mycket starkare än nackdelarna. Därför anser jag att det är ovanligt låg risk att teckna denna börsnotering. Fractal bör tillika vara en intressant aktie att äga på både kort och lång sikt.

Vi sätter risken till låga på riskskalan på kort sikt (0-1 månader) och rekommenderar att investera maximalt 4 % av din portfölj i den här spekulationen. På lång sikt (>6 månader) sätter vi risken till och rekommenderar att maximalt investera 3 %

Var vänlig och observera att vi skriver maximalt, många gånger kan det vara lämpligare med en mindre position. Gör inte vårt maximum till ditt minimum. Välj en storlek som är rimlig i förhållande till din risktolerans och totala portfölj.

Goda Tiders riskskala

Nedan finner du vår riskskala som vi använder för att bedöma de olika casen.

Riskskala / SannolikhetVinstFörlustMaximalt belopp
att investera av
ditt totala kapital (*)
595 %5 %5.0 %
690 %10 %4.0 %
780 %20 %3.0 %
870 %30 %2.0 %
960 %40 %1.0 %
1050 %50 %0.5 %

Självklart finns det inga garantier och värdet på aktien kan både öka och minska i värde. Det viktiga för dig som prenumerant är inte heller att den enskilda affären går plus. Det viktigaste är att summan av alla plus-affärer är större än summan av alla minusaffärer. Du bör således se den här affären som en av många över tid.

(*) Viktig information om riskhantering

Lika viktigt det är att välja vilka affärer du investerar i är det att fundera över hur stor position du tar. Vi avråder starkt från att använda mer än 10 – 15 % av ditt totala investerbara kapital (=din portfölj) till alla våra tips då dessa är av spekulationskaraktär. Du ska inte heller investera pengar som du inte har råd att förlora. Dessutom bör du begränsa varje enskild affär till 0.5 – 5 % av ditt totala investerbara kapital enligt riskskalan ovan.

Använd maximalt 10 – 15 % av ditt totala investerbara kapital till summan av alla våra tips och begränsa den enskilda investeringen till 0.5 – max 5 % av totalt kapital.

Grundregeln i allt investerande handlar nämligen om att aldrig ta risken att “explodera” och bli av med allt sitt kapital. För att kunna ge tips om investeringar som kan göra 10, 20, 30 % eller mer så tar man risken att de kan falla lika mycket. Vi har tyvärr haft några enstaka fall då så också har skett. I grunden handlar det om att för att ta hem en förlust om -50 % så behöver man en uppgång om 100 % vilket är betydligt tuffare.

Vi ber dig därför att vara noggrann i din riskhantering så att du kan vara med på tips även i framtiden och se till att resterande del, de 85 % av ditt sparande, är placerade på ett tryggt och korrekt sätt. Om de är placerade så att de spelar ett bra försvar, då kan du också unna dig att spela ett aggressivt anfall.

Lycka till med ditt beslut,
Niklas Danaliv

Ansvarsbegränsning och villkor

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas i Goda Tiders nyhetsbrev lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning. Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning. Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Goda Tider bedömer vara tillförlitlig. Goda Tider kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till mottagare av Goda Tider nyhetsbrev. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Goda Tider och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i Goda Tider nyhetsbrev.

Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Läsaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Goda Tider påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Goda Tider frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från Goda Tiders nyhetsbrev. För fullständiga villkor, se hemsidan.