Vad händer bakom kulisserna när aktier i en börsintroduktion ska tilldelas?

Hej <<First Name>>,

Efter en ganska händelselös sommar har börsintroduktioner och därmed även våra tips slagit som spön i backen. På mindre än en månad har vi tipsat om sex olika företag och börsintroduktioner.  

Börsen är för närvarande på ett extremt gott humör. Corona-krisen är som bortblåst och vi har inte varit med om ett sådant intresse för börsintroduktioner som det är nu. Vissa av tipsen har blivit övertecknade 23(!) gånger. Det har gjort det extremt svårt att få tilldelning.

I t.ex. dagens Implantica-notering sökte vi själva på 26 olika konton (vi har många fullmakter till familj och vänner) med belopp från minimibelopp till över 500 000 kr och vi fick tre tilldelningar om 81-93 aktier. På flera av de senaste tipsen har vi själva inte fått någon tilldelning överhuvudtaget. Det är självklart frustrerande, men inget ovanligt. Tyvärr. 

För att få en bättre uppfattning om tilldelning och sannolikheter, så skulle vi vilja be dig att fylla i nedanstående uppföljningsformulär om Lifeclean och Implantica. Det tar 1 minut att fylla i.

 • Hjälp oss med uppföljning på Implantica och LifeClean → 

Läs gärna även vår reflektion på situationen och vårt tips nedan. Vi vill också naturligtvis passa på och gratulera dig som har fått en eller flera tilldelning på sistone. Vi vet att ni är flera som har rapporterat att ni har tjänat mellan 300 och 19 000 kr(!) på de senaste tipsen. Hoppas att ni har firat. 🥂

Med vänliga hälsningar,
Niklas Danaliv
För Goda Tiders Investeringskommitté

Innehåll i det här mejlet

Nedan kan du läsa mer om:

 • Reflektion att ta med sig
 • Det är inget konstigt att inte få tilldelning
 • Väldigt låga free-floats på senare tid
 • Vad händer bakom kulisserna när aktier ska fördelas
 • Hur går prioriteringen till i vanliga fall
 • Lite perspektiv på i-landsproblemet att inte få tilldelning 😉

Vi hoppas att du uppskattar även dessa mejl med ett innehåll även bortom själva tipsen.

Reflektion att ta med sig

Vi har full förståelse att det just nu kan kännas trist om du inte får tilldelning i introduktionerna. Särskilt om du är ny prenumerant, är taggad och entusiastisk och plötsligt får nej efter nej. Så är det även för oss som varit med länge i spelet. Det är dock i dessa stunder det är viktigt att komma ihåg att investera handlar till lika stor del om att lära känna sig själv, sina känslor som den tekniska färdigheten.

Börsintroduktioner är speciella eftersom de erbjuder en fin möjlighet att tjäna pengar. Bankerna som hjälper bolagen att introduceras kräver ofta en rabatt på 10-30 procent eftersom de vill kunna göra en ytterligare introduktion i framtiden. Att då ha introduktioner som skulle gå under teckningskurs ses som ett stort misslyckande. Därför staplar man oddsen för att få en så god emission som möjligt.

Det är något som t.ex. syntes väldigt tydligt idag med tanke på Implanticas öppning på +64 %. Även föregående om t.ex. Exsitec på +68.5 % och Spotlight på +53 % har rusat vid öppning. Undantaget var Readly som vi skrivit om tidigare. När det uppstår sådana här möjligheter att tjäna pengar finns det alltid en eller flera nackdelar. Det finns inga fria luncher. I det här fallet är det tillgången till affärerna och tilldelningen man får.

Det är inget konstigt att inte få tilldelning

Det är således inget konstigt att man inte får alla de aktier man har sökt för. Tvärtom vore det väldigt konstigt och skulle sannolikt innebära en förlust (då full tilldelning är ett tecken på att intresset var lågt).

Det viktiga är återigen inte att fokusera på den enskilda affären utan se det som en serie av affärer. Får man inte den här, då kanske man får nästa. Får man inte nästa, så får man kanske gången efter det. Det handlar helt enkelt om sannolikheter och framförallt att utsätta sig för sannolikheterna.

Det värsta just nu är om du tänker att det inte är lönt och slutar ansöka. Att du har fått eller inte fått tidigare har ju ingen påverkan på framtida ansökningar. Även om känslan just nu kan vara att “jag förtjänar en tilldelning”, “det är orättvist” eller någon annan.

Vi brukar själva komma ihåg roulette-exemplet från casinot i Monte Carlo den 18 augusti 1913. Då föll kulan på svart 26 gånger i rad. Något som ska hända 1 gång på 66.6 miljoner tillfällen. Vårt bästa tips är således att bara stå kvar, stå kvar och träna på ditt tålamod. Försök att göra det så känslolöst som möjligt och framförallt utan att lägga någon betydelse i det. Det är en genuin framgångsfaktor.

Väldigt låga free-floats på senare tid

Vi håller på och undersöker med våra kontakter i finansbranschen och på Nordnet/Avanza samt några av styrelserna som beslutat om tilldelningen, för att ta reda på om det är något som vi kan tipsa om att göra annorlunda. På förhand tror vi dock inte det.

Vi tror att en av anledningarna till svårigheten just nu är också att flera av företagen har tagit både hängslen och livrem vid sina börsnoteringar. De har haft teckningsåtagare och garanter för uppemot 80 % av emissionerna. Det är något högre än det har legat historiskt. Det kan ha att göra med att man varit osäker på grund av Corona och velat säkerställa att man får en positiv start. 

Det har dock lett till att free-floaten, det vill säga den tillgängliga mängd aktier, som varit tillgänglig har varit väldig låg. I vissa fall bara fem miljoner och det säger sig självt att när många tusen investerare jagar 5 tillgängliga miljoner så kommer bara kanske 1 av 8 personer få en liten tilldelning.

Vad händer bakom kulisserna när aktierna i en börsnotering ska fördelas?

Vi har pratat med ett par olika corporate finance-bolag idag. Syftet ar att vi vill kunna förmedla lite mer detaljerad kunskap kring hur den faktiska fördelningen går till. Vi kan använda Curasight som exempel där corpfirman Sedermera är ansvarig för börsnoteringen och faktiskt genomför fördelningen just idag.

Det är viktigt att förstå att fördelningsprinciperna som beskrivs nedan i stort sett är identiska hos alla corpfirmor då mycket regleras av lagar och branschpraxis. Du kunde ansöka om Curasight hos Avanza och Nordnet men även genom att skicka in en anmälningssedel direkt till Sedermera.

När ansökningstiden gått ut sammanställer Avanza, Nordnet m fl hur många som ansökt på ett Excel-ark och skickar sen dessa Excel till corpfirman som håller i börsnoteringen – i detta fallet Sedermera. Till följd av banksekretess får bankerna inte namnge sina kunder utan dessa listor är alltid anonymiserade.

Enligt normala prospektregler får en kund skicka in max en ansökan per person. Dvs om en kund väljer att teckna via både sitt KF-, ISK- och AF-konto ska Avanza eller Nordnet bara ta med en ansökan i sitt Excel-ark. Det händer dock vid sällsynta tillfällen att banken missar detta och kanske tar med flera konton från samma person på sin lista. Eftersom dessa listor är anonymiserade kan corpfirman inte se att samma person har sökt via exempelvis två olika konton 

Av samma skäl kan inte corpfirman se att samma person har sökt via ett konto hos Avanza och ett hos Nordnet. Corpfirman slår sen samman alla Excel-ark de har fått in till ett gigantiskt Excel. De räknar sen ut hur många aktieposter de har att fördela.

Hur går prioriteringen till i vanliga fall?

Fördelningsprioriteringen brukar se ut så här.

 1. Teckningsåtagarna som nästan alltid är professionella investerare ska först ha sina åtagaraktier enligt avtal.
 2. Curasights styrelse har rätt att rikta max 10 % av aktierna till utvalda personer som har stort strategiskt värde för bolaget. Det är dock inte så vanligt att det sker någon dylik fördelning i praktiken. Möjligheten brukar dock vara beskriven i prospekten.
 3. Corpfirman har ofta rätt att fördela max 10 % av aktierna till sina egna kunder. Vid kraftig överteckning är det dock vanligt att corpfirmorna är försiktiga med att utnyttja denna möjlighet.
 4. Det är vanligt att corpfirman har ett avtal med en Selling Agent som ska hjälpa till och öka intresset för noteringen bland sina kunder. I praktiken brukar det främst vara Avanza och/eller Nordnet som är Selling Agent då de sitter på en majoritet av de aktiva aktiespararna i Sverige. Enligt avtal ska corpfirman normalt prioritera sin Selling Agent vid fördelning av aktier.Exakt hur prioriteringen ska gå till skiljer sig åt från avtal till avtal. Det är därför som man ibland kan ha större chans att få tilldelning i en notering hos t ex Avanza medan andra gånger är chanserna kanske bättre hos Nordnet.
 5. De flesta bolag brukar prioritera att uppnå maximal ägarspridning vid börsnotering. Det formella kravet enligt börsreglerna för de mindre listorna som First North och Spotlight är att det vid en notering bara behövs 300 aktieägare som har minst en kvalificerad post vardera.Stockholmsbörsen kräver däremot minst 500 delägare. En kvalificerad post är ofta €500 vilket just nu motsvarar ca 5 200 SEK. Det är därför som minsta teckningsposten brukar ligga en bit över ofta runt 5 500 kr för att ta höjd för valutarörelser.
 6. När corpfirman har reserverat aktier enligt punkt 1-4 har de en pott kvar. I Curasights fall gissar jag att Sedermera har aktier för ca 9 Mkr att fördela. Då minsta posten är 5 700 kr räcker potten till 1579 personer.
 7. Vi antar att corpfirman har 10 000 anmälningar på sitt gigantiska Excel-ark. Då fördelas sen dessa 1579 minitilldelningar slumpmässigt bland dessa 10 000 personer (= 1 på 6 får) oavsett hur stort belopp de har sökt för. Det innebär att det inte är någon fördel att ansöka om större belopp när det finns relativt få aktier att fördela.I Implanticas fall fanns det dock mycket aktier att fördela och då kan de som ansökt om större belopp ibland få lite större tilldelning men det brukar vara högst marginellt. De som tecknade minsta posten i Implantica och vann i lotteriet fick 81 aktier. Vi sköter en större depå där vi tecknade för 500 tkr och fick 93 aktier.
 8. Denna fördelningsprincip ger faktiskt en relativ fördel åt tecknare som har en liten ekonomisk förmögenhet vilket vi tycker är mycket sympatiskt. Om du “bara” har 50 tkr och vinner i lotteriet och får aktier för 5 tkr som sent stiger 40 % kan du realisera en vinst på 2 tkr.Det innebär att din förmögenhet har ökat med 4 % på kort tid. En person som är god för 650 tkr tecknar kanske för 20 tkr och har samma tur i lotteriet, får samma minitilldelning och gör samma vinst på 2 tkr. Denna persons förmögenhet ökar bara med 0,3 % i samma affär.Att systematiskt delta i väl valda börsnoteringar är därmed effektivare för personer som har relativt lite pengar och krasst sett är det de som antagligen har störst behov av lite ekonomisk medvind.  
 9. När corpfirman är klar med utlottningen meddelar de respektive bank vilka konton som har vunnit på respektive lista. Banken drar sen pengar från dessa konton och bokar ut rätt antal aktier. Detta sker normalt först på morgonen vid 08:30 den dag som handeln i bolaget ska starta. Du brukar dock få besked innan dess ifall du har vunnit i lotteriet.

Vi hoppas att du får glädje av den här mer detaljerade beskrivningen av hur det går till i kulisserna.

Lite perspektiv på i-landsproblemet att inte få tilldelning i de introduktioner man söker😉

Vi vill också avsluta med att påminna om att normalt sett så anses ju 7 procent på årsbasis vara en riktigt god avkastning. Under året har vi blivit bortskämda med stora tilldelningar och kursraketer. Så för att sätta saker i lite perspektiv kommer här lite siffror:

 • 7 procent är en bra årsmedelavkastning som dubblar dina pengar vart 10 år. Allt ovanför det är en bonus. 🤓
 • Målet med tipstjänsten är att du ska tjäna mellan 5 000 – 25 000 kr på 12 månader (några av er är redan klara med det). 
 • För att gå plus på tipstjänsten räcker det med att tjäna 1 500 kr per 12 månaders period. Det vill säga mer eller mindre en enda kvalitativ introduktion. Du kommer få mellan 20 och 30 chanser på årsbasis.
 • 27 % av den svenska befolkningen har inte råd med en oförutsedd utgift på 5 000 kr. För var femte svensk går gränsen vid 3 000 kr.
 • 60 % av den amerikanska befolkningen har inte 500 USD i totala tillgångar.

Så ja, med all respekt och utan att förminska din känsla, att inte få tilldelning i dessa börsintroduktioner är ett i-landsproblem. Med det sagt så känner vi samma frustration och vi kommer fortsätta skicka tips till dig.
Trägen vinner!   

Många hälsningar,
Niklas Danaliv