Teckna CoinShares – deadline 1-2 mars

Hej,

Dagens IPO-tips i CoinShares har tagit lång tid att skriva vilket kommer att försena analysen i Ekobot som jag just nu tror inte blir klar förrän imorgon förmiddag. Nedan följer en sammanfattning.

 • Företag: CoinShares
 • Bransch: förvaltningsbolag inom kryptovalutor 
 • Mer info: hemsida och prospekt
 • Typ av affär: Börsintroduktion på First North Premier
 • Banker att teckna på: Avanza, Nordnet samt Mangold (ingen bank)
 • Depåtyp: alla
 • Teckningskurs: 44,90 SEK
 • Minsta post:
  • I antal: 130 aktier á 44,90 SEK
  • I belopp: 5 837 SEK
 • Deadline:
  • Avanza: 2021-03-01 kl 23:59
  • Nordnet: 2021-03-02 kl 23:59
 • Första handelsdag: torsdag 2020-03-11
 • Sannolikhet vinst/förlust:
  • Kort horisont (1 mån): 95 % / 5 %
  • Lång horisont (6+ mån): 80 % / 20 %
 • Belopp att investera: maximalt 5 % av ditt totala kapital
 • Fördelar:
  • Coinshares är mycket lönsamt
  • Bitcoin börjar bli accepterat av etablissemanget
  • Teckningskursen är ovanligt attraktiv!
  • Insiders har tecknat aggressivt.
  • Mycket stort intresse bland professionella investerare.
  • De noteras på First North Premier
 • Nackdelar:
  • Coinshares måste hedga certifikatvärdet vilket kan leda till förluster
  • Ökad konkurrens kan leda till sämre marginaler
  • Svarta svanar kan äventyra Bitcoins framtid?
  • Legala och politiska risker
  • Låg chans att få några aktier
 • Övrigt:
  • Investmentbolaget Polynom (som jag leder) är teckningsåtagare.

CoinShares bakgrund

Coinshares International är ett relativt ungt företag (grundat 2011?) med bara 46 anställda idag. Många av dessa är dock veteraner från den traditionella finansindustrin. I stort sett hela deras verksamhet rör digitala finansiella tillgångar. De var pionjärer inom att ta fram börshandlade certifikat med Bitcoin som underliggande tillgång. Idag är de störst i Europa inom börshandlade certifikat för kryptovalutor med nästan $5 miljarder under förvaltning (per 19 Feb). Förvaltningsvolymen var under en miljard för bara tre månader sen men den senaste tidens boom för värderingen av Bitcoin har kraftigt ökat värdet på deras certifikat. I skrivande stund uppskattar jag dock deras förvaltningsvolym till drygt $4 miljarder då Bitcoin-priset peakade 19-20 Feb och är ner 18 % sen dess.

På merparten av denna volym har Coinshares en mycket hög intjäning motsvarande 2,5 % årlig förvaltningsavgift som dras med 1/365 varje dag. Skulle Bitcoin-priset stanna kvar på nivåer runt dagens $46 kommer Coinshares tjäna mer än miljard bara på förvaltningsavgiften där i stort sett hela beloppet blir ren vinst då bolagets fasta kostnader brukar täckas av deras interna trading som ger ganska stabila intäkter.

Denna prognos inkluderar inte det nya kapital som lär söka sig till deras befintliga och nya produkter under året. Bara på Avanza har deras mest populära certifikat för Bitcoin nästan 30 000 ägare just nu. 

Bolagets åtta befintliga certifikat handlas i SEK och Euro medan de fyra nya certifikat de lanserade 210119 handlas i USD, EUR, GBP och CHF. Fyra veckor senare (210216) hade de fyra nya certifikaten ett förvaltningsvärde på cirka 310 MUSD. 

Förutom kärnaffären (börshandlade produkter) bedriver bolaget även rådgivning, riskkapitalverksamhet  samt utveckling av kryptoindex.

Bolaget ska nu noteras på First North Premier och de gör i samband med detta en nyemission på 151 MSEK. Inför noteringen värderas bolaget till drygt 2,8 miljarder SEK vilket är rena rean givet deras nuvarande intjäning.

Fördelar som talar för CoinShares

CoinShares är mycket lönsamt

De flesta bolag som noteras på First North brukar inte ha uppnått en stadig lönsamhet. Coinshares siffror för 2020 är inte klara men baserat på deras intjäning under Q1-Q3 kan man göra en uppskattning för utfallet under Q4 och komma fram till att de borde göra en vinst på åtminstone 220 MSEK under 2020 vilket ger ett p/e-tal runt 13 för 2020. Skulle de dock göra en vinst runt en miljard för 2021 (vilket inte är osannolikt om Bitcoin stannar kvar på historiskt höga nivåer) kommer samma p/e sjunka till extremt låga 3. OM så blir fallet har CoinShares potential att stiga flera hundra procent under 2021.

Bitcoin börjar bli accepterat av etablissemanget

Det sista halvåret har det kommit en hel del tecken på att det finansiella etablissemanget (centralbanker, storbanker och kapitalförvaltare) har börjat acceptera att de stora etablerade kryptovalutorna med Bitcoin i spetsen har kommit för att stanna. Några snabba exempel på detta:

Sept 2020: 
Apple Pay har tillåtit koppling av ett bitcoin-kort till deras betalsystem.
Square (som äger Twitter) köper Bitcoin för $50 miljoner.

Okt 2020:
Norwegians grundare öppnar en nordisk kryptobank.
Paypal (med 26 miljoner anslutna butiker) lanserar en betaltjänst som gör det möjligt att köpa, äga och handla med kryptovalutor.

Nov 2020:
CIO (= Chief Investment Officer) på Blackrock (världens största kapitalförvaltare) säger att Bitcoin har potential att utmana guld på sikt som “säker råvaruvaluta”.
Druckenmiller, en av världens främsta hedgefondsförvaltare säger att han äger Bitcoin.

Dec 2020:
Deutsche Bank planerar att börja erbjuda kryptoförvaring samt kryptomäkleri.

Feb 2021:
Tesla meddelar att de har köpt Bitcoin för $1,5 miljarder och att de även planerar att börja acceptera Bitcoin som betalning för sina produkter.

Teckningskursen är ovanligt attraktiv!

Utbildning: Det är en lång process när en corporate finance firma ska hjälpa ett bolag med sin börsnotering. Ni får en förenklad förklaring här. Samtalen startar ofta 3-6 månader före själva noteringsdagen. När det är kanske 2-3 månader kvar börjar corpfirman handla upp ankarinvesterare som ofta är institutioner. Här sker nästan alltid en förhandling kring vilken pre-money-värdering bolaget bör ha vid börsnotering. Vid större noteringar brukar stora institutioner ta hela utrymmet för teckningsåtaganden. Vid mindre noteringar är det ganska ovanligt. Här brukar istället teckningsåtagarboken byggas med olika professionella investerare. När corpfirman marknadsför börsnoteringen gentemot allmänheten och övriga investerare är det viktigt att kunna säga att runt 70-80 % av emissionbeloppet som ska tas in redan är säkrat på förhand. Dels ger det en trygghet åt börsnoteringsbolaget som vet att de kommer att få in tillräckligt med pengar vid noteringen även ifall börsen mot förmodan skulle krascha.
Dels är det en trygghet för marknaden att veta att bolaget verkar vara så pass attraktiv att corpfirman inte har haft några problem att ta in åtagare i förväg på en stor majoritet av emissionsbeloppet.

Varför då inte ta in åtagare på 100 % av beloppet? Främsta skälet är att bolaget även behöver uppnå en god ägarspridning för att det ska kunna bli en fungerande handel. Det legala kravet på ägarspridning är ganska lågt och ligger bara runt 300 kvalificerade delägare (du ska ha aktier för ca 5 000 SEK för att anses vara kvalificerad). 300 x 5 tkr är dock bara 1,5 MSEK. I praktiken behöver du ha minst 1-2 000 aktieägare för att få en god handel i ett noterat bolag. 

Det är ganska ovanligt att det sker något som kan få stor betydelse för värderingen EFTER det att teckningskursen är bestämd. Jag vet inte exakt när Mangold spikade teckningskursen men en kvalificerad gissning är att det borde ha skett under de första tre veckorna i december – då värderades Bitcoin i huvudsak runt $19-24k. I januari låg snittet runt kanske $35k och i februari vid kanske $45k. Detta har stor betydelse för Coinshares då lejonparten av deras intäkter är dagliga förvaltningsavgifter på det samlade värdet på deras certifikat. Om certifikaten ökar kraftigt i värde ökar även Coinshares intäkter. I praktiken uppskattar jag att deras dagliga intjäning mer än dubblats EFTER att de spikade teckningskursen. Värderingen av kryptovalutor är ökänd för att drivas mycket av spekulation. Det som dock är intressant i just Bitcoins fall är att flera tunga institutioner (inklusive flera stora banker) har genom ord eller handling gett Bitcoin sin välsignelse de sista 2-3 månaderna. Detta talar mot att Bitcoin-priset skulle falla tillbaka under $10k igen.

Just nu ligger Bitcoin-priset runt $46k (det har fallit stadigt sen det satte ett nytt kursrekord på höga $56k för en dryg vecka sen). Jag har ingen aning om var priset tar vägen under resten av 2021. De flesta experter tror dock att snittpriset under 2021 kommer vara mycket högre än det var under 2020. Om vi antar att snittpriset kommer att vara runt $40k under Q1 2021 och kanske $30k under resten av året kommer det skapa enorma vinster åt Coinshares. I ett dylikt scenario bör bolaget kunna göra en vinst på minst en miljard SEK under 2021. I det perspektivet är en pre-money värdering på drygt 2,8 miljarder SEK mycket attraktiv. OM de skulle tjäna en miljard har jag svårt att se att de kommer ha ett börsvärde som understiger 10 miljarder i början på 2022 och det kan antagligen vara betydligt högre än så om Bitcoin under 2021 skulle handlas stabilt över säg $25k. 

Insiders har tecknat aggressivt.

När ett bolag genomför en börsnotering där en relativt liten andel nya aktier ges ut (151 vs 2837 MSEK) är det ganska ovanligt att insiders är offensiva i att teckna aktier. Det gäller dock inte Coinshares. Trots att bolaget ordförande och VD tillsammans redan äger nästan 42 % av bolaget tecknar de trots detta cirka 21 % (= 31,5 MSEK) av alla nya aktier som ges ut. Russel Newton som äger ca 13 % av bolaget tecknar för 14 MSEK.

Min tolkning av detta agerande är att när dessa tre aktörer insåg hur pass låg värderingen faktiskt blev såg de ingen anledning att “ge bort” aktier för 151 MSEK som har potential att kanske dubblas i värde under första handelsdagen. Samtidigt hade de antagligen inte legal rätt eller kapital nog att köpa alla aktierna.

Tre institutioner tecknade tillsammans för ytterligare 25 Mkr.

Mycket stort intresse bland professionella investerare.

När Mangold började kontakta professionella investerare i början på januari hade de redan säkrat nästan 48 % av emissionen. De ville dock ha den säkrad till åtminstone 80 % gissar jag. Slutresultatet blev att de tog in professionella investerare för ytterligare 53 Mkr vilket resulterade i att ca 83 % av emissionen blev säkrad. Resterande 17 % – cirka 26 MSEK får allmänheten dela på.

Det var mycket stort intresse bland professionella investerare att delta i emissionen varpå den blev övertecknad på kort tid. Det brukar annars normalt ta några dagar och ibland ett par veckor för en corpfirma att fylla en åtagarbok.

De noteras på First North Premier

Denna underlista kan i praktiken ses som ett “träningsläger” för att kunna ta steget över till Stockholms-börsen vilket ofta brukar ske inom 12 månader. Värderingen av aktier brukar vara högre på Stockholms-börsen brukar vara högre än på de mindre handelsplatserna som First North och Spotlight. Detta beror mycket på att väldigt många institutioner inte får handla med aktier på mindre listor. Legitimiteten är också högre vilket till exempel kan underlätta framtida förvärv av andra bolag oavsett om man betalar kontant eller med egna nytryckta aktier. 

När jag läste prospektet fann jag många fler fördelar men ovanstående är tillräckligt starka för att göra CoinShares till en säker investering. 

Nackdelar och risker

Jag är personligen relativt okunnig inom kryptovalutor men jag känner en person som är betydligt mer insatt och bad honom förklara vilket har bidragit till följande punkter.

Utbildning: För att förstå de unika riskerna för Coinshares behöver man förstå bitcoin. Bitcoin designades som ett decentraliserat clearingsystem för en digital valuta. Systemet drivs av användarna och är inte beroende av yttre kontroller för att säkerställa äktheten i transaktionerna i nätverket.

Väldigt förenklat fungerar det så att de datorer som ingår i nätverket för brytning av bitcoin i själva verket ÄR infrastrukturen för detta betalsystem. Som betalning för att ständigt verifiera äktheten på alla transaktioner finns även chans till belöning i form av bitcoin med  tio minuters mellanrum till deltagande datorer när ett “Block” skapas.

Ett block kan bäst liknas vid ett uppslag i en transaktionsliggare med plats för att registrera ett fast antal transaktioner och det skapas när en dator i nätverket hittar en kryptolösning som är svårare att hitta än det gränsvärde, svårighetsgrad, som nätverket kräver för tillfället Varannan vecka justeras svårighetsgraden automatiskt beroende på hur snabbt block hittats under tidigare veckor. Om block hittats snabbare än var tionde minut ökar svårighetsgraden, om det tagit längre tid att hitta blocken minskar svårigheten.

Vad som gör bitcoin säkert utan att övervakas av en stat eller centralbank är den extrema krypteringen. Bästa liknelsen är vid ovan nämnda liggare. Varje block, använder summakrypteringen från föregående block som kärna eller frö samt kryptosvaren från samtliga transaktioner för att skapa sin egen summakryptering som används som frö i nästa block så alla sidorna i liggaren sitter ihop i en “blockkedja” vars kryptering är beroende av samtliga tidigare transaktioner och block.  För att lägga till påhittade transaktioner behöver du därför datakraft motsvarande 51% av det nuvarande nätverkets kapacitet, och du behöver beräkna om HELA blockkedjan och därefter kan du med majoritet driva igenom din falska transaktion på nätverket. Det finns inte tillräckligt med datorer på jorden för att lösa det. Detta leder dock tyvärr också till att bitcoin är energislukande.

Det utgår även en transaktionsavgift till datorerna som bestäms av marknadsefterfrågan eftersom antalet transaktioner per block är begränsat. När man gör en bitcoinbetalning måste man alltså bestämma sig för en max transaktionsavgift. Är den låg så får man vänta längre på att transaktionen ska gå igenom, är den hög så sker transaktionen vid nästa block, dvs inom tio minuter.

Coinshares måste hedga värdet på sina certifikat vilket kan leda till förluster

Detta leder till en risk i Coinshares som är unik för denna typ av företag. De måste vid varje tillfälle köpa upp eller sälja (eller åtminstone säkra ett köp/säljpris genom hedgning) bitcoin till samma värde som certifikaten. Eftersom bitcointransaktioner bara sker med tio minuters mellanrum och priset på bitcoin kan fluktuera extremt snabbt så finns ett litet tidsglapp mellan nuvärde och möjlighet att säkra priset genom hedgning vilket leder till växelkursrisk i positiv eller negativ bemärkelse beroende på vilket håll kursen gick. Historiskt har dock CoinShares i huvudsak varit skickliga på att hantera dessa risker.

Ökad konkurrens kan leda till sämre marginaler

Ur Coinshares synvinkel är det positivt att bitcoin och andra större kryptovalutor blir mer allmänt accepterade. Det medför dock också att nya aktörer börjar ge ut sina egna kryptocertifikat vilket bör leda till lägre förvaltningsavgifter över tid. Att Coinshares redan vill parera denna priskonkurrens blev tydligt i januari när de lanserade en helt ny sorts börshandlade certifikat som inte måste hedgas på samma sätt som de gamla. Dessa nya produkter som riktar sig mot institutioner (marknadsnoterade i Schweiz) har en förvaltningsavgift på 0,98 % att jämföra med de gamla som har 2,5 %. De bör dock inte kannibalisera nämnvärt på de gamla produkterna då de inte är helt enkla att handla för vanliga småsparare. 

Svarta svanar kan äventyra Bitcoins framtid?

Bitcoin har bara handlats i drygt tio år. Det har varit mycket dramatik kring dess utveckling under de första åren. Vid flera tillfällen har olika hackers lyckats komma åt och stjäla stora mängder Bitcoins från olika digitala plattformar där vanliga människor i regel har förvarat sina digitala plånböcker med Bitcoins och annan kryptovaluta. I andra mer sällsynta fall har stora mängder gått förlorade när olika insiders helt enkelt stulit Bitcoins själva och sen försökt gå under jorden med olika mått av framgång. Vidare har Bitcoins kritiserats för att de har kunnat användas för att genomföra penningtvätt och andra kriminella aktiviteter. Jag ser dock inte att dylika händelser skulle vara någon större risk för Coinshares. De seriösa aktörerna i kryptobranschen har nämligen lärt sig en hel del av dessa allvarliga händelser och säger att de har byggt säkra system där liknande saker inte ska kunna hända. Det sagt kan de så klart drabbas av negativa händelser i framtiden som de inte har beredskap för, så kallade svarta svanar.

Legala och politiska risker

Medan man förr diskuterade förbud så handlar förslagen numera om reglering. Därför ser det ut som om den legala risken minskar men den är fortfarande hög. Det som framför allt ser ut att börja hända är att det blir mycket större och historiskt väletablerade finansiella institutioner som antagligen kommer börjar ta över marknaden för Bitcoin. Dessa aktörer är en del av etablissemanget och har därmed enormt mycket större politiskt inflytande än de relativt nystartade pionjärbolag som dominerat kryptomarknaden under de första åren. Det skulle inte förvåna mig ifall någon storbank lägger ett bud på CoinShares inom några år.

Låg chans att få några aktier

Givet det heta klimatet för både IPOs och Bitcoin får vi nog räkna med att Coinshares blir extremt övertecknad. Jag gissar att det är max 10 % chans att få någon tilldelning och om man får något lär det vara en minimal post oavsett hur mycket man har tecknat.

Slutsats och vår bedömning av risken

Den låga värderingen och det heta klimatet för IPOs och Bitcoin medför att CoinShares är en ovanligt säker börsnotering på kort sikt. Vi tror även att bolaget kan vara intressant att äga på längre sikt. På längre sikt bör dock bolaget ses som en högriskinvestering givet att det är hög sannolikhet att Bitcoin kommer att ha stora prisrörelser både upp och ner under kommande år. Därmed kommer rimligen CoinShares aktiekurs påverkas mycket av prisutvecklingen för Bitcoin.

Vi sätter risken till låga 5 på riskskalan på kort sikt (0-1 månader) och rekommenderar att investera maximalt 5 % av din portfölj i den här spekulationen. På lång sikt (>6 månader) sätter vi risken till 7 och rekommenderar att maximalt investera 3 %. 

Var vänlig och observera att vi skriver maximalt, många gånger kan det vara lämpligare med en mindre position. Gör inte vårt maximum till ditt minimum. Välj en storlek som är rimlig i förhållande till din risktolerans och totala portfölj.

Goda Tiders riskskala

Nedan finner du vår riskskala som vi använder för att bedöma de olika casen.

Riskskala / SannolikhetVinstFörlustMaximalt belopp
att investera av
ditt totala kapital (*)
595 %5 %5.0 %
690 %10 %4.0 %
780 %20 %3.0 %
870 %30 %2.0 %
960 %40 %1.0 %
1050 %50 %0.5 %

Självklart finns det inga garantier och värdet på aktien kan både öka och minska i värde. Det viktiga för dig som prenumerant är inte heller att den enskilda affären går plus. Det viktigaste är att summan av alla plus-affärer är större än summan av alla minusaffärer. Du bör således se den här affären som en av många över tid.(*) Viktig information om riskhantering

Lika viktigt det är att välja vilka affärer du investerar i är det att fundera över hur stor position du tar. Vi avråder starkt från att använda mer än 10 – 15 % av ditt totala investerbara kapital (=din portfölj) till alla våra tips då dessa är av spekulationskaraktär. Du ska inte heller investera pengar som du inte har råd att förlora. Dessutom bör du begränsa varje enskild affär till 0.5 – 5 % av ditt totala investerbara kapital enligt riskskalan ovan.

Använd maximalt 10 – 15 % av ditt totala investerbara kapital till summan av alla våra tips och begränsa den enskilda investeringen till 0.5 – max 5 % av totalt kapital.

Grundregeln i allt investerande handlar nämligen om att aldrig ta risken att “explodera” och bli av med allt sitt kapital. För att kunna ge tips om investeringar som kan göra 10, 20, 30 % eller mer så tar man risken att de kan falla lika mycket. Vi har tyvärr haft några enstaka fall då så också har skett. I grunden handlar det om att för att ta hem en förlust om -50 % så behöver man en uppgång om 100 % vilket är betydligt tuffare.

Vi ber dig därför att vara noggrann i din riskhantering så att du kan vara med på tips även i framtiden och se till att resterande del, de 85 % av ditt sparande, är placerade på ett tryggt och korrekt sätt. Om de är placerade så att de spelar ett bra försvar, då kan du också unna dig att spela ett aggressivt anfall.

Lycka till med ditt beslut,
Niklas Danaliv

Utfall CoinShares kommentar + lite råd (11 mars)

Som jag skrev i min analys är Bitcoin-kursen mycket högre (just nu ca $56k) än vad den var i mitten på december när villkoren i CoinShares börsnotering spikades. Jag tror bolaget kommer att leverera en mycket stark Q4-rapport 31 mars och antagligen en absurt bra Q1-rapport 24 maj. Om BitCoin-priset håller i sig över säg $48k månaden ut och fortsätter vara stark i april och maj har jag svårt att se att aktien kommer att handlas igen under säg minst 100 kr efter 24 maj.

Teckningskursen var 44,90 men aktien öppnade på extrema 94 kr (+ 109 %), den var dock nere runt 80 kr efter bara 11 sekunder för att därefter vända upp igen och handlas just nu kl 9:21 runt 100 kr. Handeln kommer antagligen vara mycket volatil under dagen. Är du långsiktigt intresserad av bolaget gissar jag att alla nivåer under 80 kr antagligen är mycket köpvärda. Aktien har dock hög risk givet det volatila Bitcoin-priset.

Skulle Bitcoin-priset fortsätta uppåt mot säg $70k senare i år och fler stora aktörer börjar köpa in sig alternativt ge sin välsignelse på annat sätt har CoinShares potential att stiga mycket högre än 100 kr. Hur högt är omöjligt att säga på förhand.

Lycka till med dina beslut.