Teckna Implantica

Hej kära prenumerant,

Spotlight fick en bra start igår med en uppgång på 56 %. Grattis ifall du fick tilldelning. Som vi skrivit tidigare kan du antingen sälja och ta hem en bra vinst eller behålla då vi tror att bolaget har en långsiktig potential. Tyvärr var tilldelningen det svåra. Flera av er har rapporterat ingen tilldelning trots teckning på flera konton.

Nedan följer en marginellt kortare analys av Implantica som, enligt sitt pressmeddelande igår, bestämde sig för att flytta bak sin deadline till idag. Något som inte är ovanligt vid stort intresse. Vi ser den här affären som ganska säker på grund av det stora förhandsintresset, även om det självklart inte finns några garantier.

Nästa analys blir ett annat lovande life science bolag – danska Curasight. Den analysen kommer ut sent på eftermiddagen idag eller tidig kväll. Deadline för teckning i Curasight är 16/9 hos Avanza samt 17/9 hos Nordnet. Du kan vara förberedd på att teckna även den. Därefter hoppas vi alla på lite andrum. 🙂

Med vänliga hälsningar,
Niklas Danaliv
För Goda Tiders Investeringskommitté

Sammanfattning av vår analys

 • Företag: Implantica
 • Länkar: hemsidaprospektinvesterarpresentation
 • Typ av affär: Börsnotering (Nasdaq First North Premier)
 • Banker att teckna på: Avanza (ej Nordnet), Pareto & Aktieinvest
 • Depåtyp: AF, ISK, KF, TJP
 • Teckningskurs: 65 kr
 • Minst post/investering: 160 depåbevis (10 400 kr)
 • Deadline:
  • Idag, 2020-09-16, kl. 17:00. Tidigarelagd från 17 sep.
 • Första handelsdag: 21 sep.
 • Sannolikhet vinst/förlust:
  • Kort horisont (1 mån): 90/10
  • Lång horisont (6+ mån): 90/10
 • Huvudpoänger i caset:
  • Starka ankarinvesterare (bl.a. TIN Fonder, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och Skandia) tecknar 72 % av erbjudandet
  • Grundaren har sålt ett bolag lyckosamt tidigare till Johnson & Johnson
  • Stor efterfrågan på aktier som bl.a. föranledde förkortad deadline
  • Lång lockup-period på huvudägaren (12 mån)
 • Nackdelar i caset:
  • Bolaget är inte lönsamt i dagsläget
  • Notering sker på en liten lista First North
 • Övrigt:
  • Eftersom noteringen är så pass stor tror vi att det bör vara lättare att få tilldelning än de senaste noteringarna.
  • Vi tror även på en viss övertilldelning vid större belopp (>100 tkr)
  • Vi tror på aktien på både kort och lång sikt.

Som vanligt får ni en uppföljning inom ett par dagar när vi sett hur aktien reagerat.

Bakgrund & introduktion till bolaget

Implantica är en medtech-koncern verksamt inom marknaden för implanterbara medicinska instrument och eHälsa. Bolagets ledande produkt RefluxStop™ är ett passivt implantat som motverkar gastroesofageal refluxsjukdom (GERD eller Reflux) och sura uppstötningar. Befintliga kirurgiska behandlingar för GERD fungerar genom att matstrupen trycks ihop vilket leder till flertalet alvarliga komplikationer.

RefluxStop™ har ett helt annat tillvägagångssätt med sin behandling, vilket leder till bättre resultat utan de komplikationer som kan associeras med befintliga reflux-behandlingar. Bolaget bedömer att RefluxStop™ har potential att skapa ett paradigmskifte inom GERD-behandlingar. RefluxStop™ är CE-märkt och får säljas fritt inom EU och Schweiz.

Utöver RefluxStop™ har Bolaget en omfattande produktportfölj som förväntas bidra till Implanticas fortsatta tillväxt under de kommande åren. Koncernen grundades 2015 av Dr. Peter Forsell, huvudägare och VD, genom att tillföra två plattformsteknologier till självkostnadspris samt produkter och patent till Koncernen. Det tog åtta år att utveckla den fjärrstyrda plattformsteknologin för eHälsa, och efter att ha gått igenom hela kroppen för passande produkter, har en omfattande produktportfölj med över 1 000 patenterade lösningar skapats.

Under en treårsperiod analyserade fler än 70 ingenjörer över 300 specifika innovationer och genomförde marknads- och produktanalyser samt prototyper för att sedan välja ut de 40 mest lovande implantaten. Detta har lagt grunden för en plattform med potential för fortsatt långsiktig tillväxt, och utöver kommersialiseringen av RefluxStop™, som redan finns på marknaden, fokuserar Bolaget på att lansera ytterligare tre produkter – UriControl®, UriRestore® och AppetiteControl™.

Marknad för första produkten

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD eller Reflux) är en av de två mest utbredda kroniska sjukdomarna i världen. Det beräknas att 17,1 procent av Europas befolkning, cirka 127 miljoner människor, drabbas av GERD varje vecka.

Den högsta prevalensen är i utvecklade länder, men ekonomier i snabb utveckling som Kina ser prevalensen öka hastigt. Globalt uppskattats det att sex procent av befolkningen – över 400 miljoner människor – lider av GERD dagligen.

GERD har en betydande ekonomisk inverkan på samhället eftersom det inte bara påverkar livskvalitet men också arbetsproduktivitet. The American College of Gastroenterology rapporterade att GERD-symptom kostade USA nästan 2 miljarder USD per vecka i förlorad produktivitet. Enbart i USA orsakar GERD direkta och indirekta kostnader motsvarande cirka 15-20 miljarder USD varje år.

Det har uppskattas att förskrivna läkemedel för GERD, PPI, står för över 50 procent av utskrivna recept för matsmältningssjukdomar, vilket innebär cirka 10 miljarder USD i årliga direkta sjukvårdskostnader, exklusive indirekta kostnader såsom de som beror på minskad arbetsproduktivitet. GERD-förekomst utgör därför en betydande ekonomisk börda för både sjukvårdssystem och arbetsgivare världen över.

Vi tecknar depåbevis och inte aktier

Ett depåbevis är ett värdepapper som motsvarar en aktie i ett aktiebolag, men rent formellt är det inte en aktie. Du får dock ta del av samma kursutveckling (avkastning) och vanligtvis har du samma rösträtt på årsstämman och rätt att ta del av eventuell utdelning.Utländska aktier som är noterade i Sverige är det via ett svenskt depåbevis (SDB eller SDR på engelska). Detta underlättar för investerare i Sverige att köpa aktien då hela processen blir både enklare och billigare än att köpa den riktiga aktien utomlands.


Fördelar Implantica

Huvudägaren har stor kompetens

VD Peter Forsell har över 25 års erfarenhet från att utveckla och lansera medicintekniska produkter och implantat. Peter Forsell och styrelseledamoten Stephan Siegenthaler grundade bolaget Obtech Medical som tog fram innovationen magbandet, ofta kallad Swedish Gastric Band, SAGB till marknaden. Magbandet opererades in i kroppen och användes mot övervikt. 2002 såldes bolaget till Johnson & Johnson för cirka 2 miljarder kronor.

Efter försäljningen av Obtech har Peter Forsell lagt många år på att utveckla den fjärrstyrda plattformsteknologin för eHälsa. När den började bli klar gick Peter och hans team igenom hela människokroppen i syfte att identifiera lämpliga diagnoser och platser i kroppen där ett implantat skulle kunna vara till hjälp. Detta mångåriga arbete resulterade i drygt 1000 (sic) patent samt 300 innovationer och uppfinningar. Bolaget har sen valt ut 40 lösningar som verkar extra lovande och därefter valt att initialt satsa på tre implantat.

Extremt stark patentportfölj

De flesta mindre medicintekniska företag har patent som kan räknas i tiotal. Att Implantica har registrerat mer än 1000 patent är nästan overkligt många. Det har dock den stora fördelen att bolaget därmed har extremt goda framtida utvecklingsmöjligheter.

Första produkten har stor potential

RefluxStop. I Europa har cirka 20% av befolkning problem relaterat till GERD och sura uppstötningar. Globalt har 400 miljoner människor dessa problem på daglig basis. Implantica menar att RefluxStop kan skapa betydligt högre livskvalitet jämfört med dagens konventionella läkemedelsbehandlingar som till exempel protonpumpshämmare, förkortat PPI som har allvarliga biverkningar för många patienter bland annat förhöjd cancerrisk.

RefluxStop implanteras genom minimal invasiv kirurgi (titthål) i den övre delen av magsäcken och förhindrar uppstötningar. Produkten har som sagt CE-märkning i Europa och kommersialisering pågår. Huvudkonkurrenten är magnetbandet LINX som Johnson & Johnson säljer. Implantica har gjort kliniska studier där resultaten verkar vara väsentligt bättre än huvudkonkurrenten Linx.

Marknaden för medicinska implantat beräknas växa till 154 miljarder dollar 2026. Implantica tror att deras första produkt RefluxStop kan omsätta 10 miljarder redan 2026.

Medicintekniska företag brukar värderas högt

Implantica får en börsvärdering på ca 4 miljarder efter noteringen. Om de kan få igång försäljningen enligt plan under 2021-2022 finns det goda chanser att marknadsvärdet passerar 10 miljarder redan 2022. Baserat på bolagets egna prognoser har deras tre första produkter potential att omsätta mer än 10 miljarder SEK redan 2024. I ett dylikt scenario bör Implantica värderas till minst 30 miljarder SEK och troligen betydligt mer än så.

Många tunga ankarinvesterare

Implantica har en imponerande lista med ankarinvesterare som tillsammans tecknar aktier för 800 Mkr motsvarande hela 72 % av emissionen.

 • Swedbank Robur Ny Teknik (250 MSEK)
 • Handelsbanken Fonder (200 MSEK)
 • TIN Fonder (150 MSEK)
 • Nordea Fonder (100 MSEK)
 • Skandia (100 MSEK)

När så många starka ankarinvesterare går in tungt i samma bolag är det mycket sällsynt att bolaget får en dålig kursutveckling under de första dagarna.

Intresset för Implantica verkar vara mycket stort

Bolaget valde att förkorta ansökningstiden då emissionen blev övertecknad redan i förra veckan. Det stora intresset ökar sannolikheten att bolaget får en bra start på börsen.

Affärsvärlden och Börsveckan har skrivit mycket positiva analyser inför börsnoteringen.

Stor chans att få tilldelning

Trots att ankarna har bokat hela 800 Mkr finns det aktier för ytterligare 465 Mkr till övriga intressenter om övertilldelningen utnyttjas vilket är sannolikt. Det är så pass mycket aktier att vi tror att det finns goda chanser för alla som tecknar att få åtminstone en minipost. Vidare tror vi också att det finns en viss chans till extra tilldelning för de som tecknar större belopp t ex plus 100 tkr.


Nackdelar Implantica

Implantica är inte lönsamt

Det lär dröja minst två år innan Implantica kan nå lönsamt. Innan de når det strategiska målet är risken förhöjd.

Bolaget noteras på First North Premier

First North har alltid högre risk än Stockholmsbörsen. Bolag som dock noteras på den särskilda underlistan First North Premier brukar vara väl förbereda för ett listbyte till huvudlistan inom ett år. Om så blir fallet kommer det så klart öka intresset för och värderingen av Implantica.

Slutsats

Fördelarna för Implantica är mycket starkare än nackdelarna. Vi tror därför aktien kan vara en bra investering på både kort (0-6 mån) och längre (+1-3 år) sikt.

Vi sätter risken i Implantica till 7 på kort sikt (första månaden) och 7 på lång sikt.

Goda Tiders riskskala

Nedan finner du vår riskskala som vi använder för att bedöma de olika casen. Notera att inget case är riskfritt och det finns alltid en möjlighet att förlora delar eller hela sitt kapital.

Riskskala / SannolikhetVinstFörlust
595 %5 %
690 %10 %
780 %20 %
870 %30 %
960 %40 %
1050 %50 %

Lycka till med ditt beslut.
Goda Tiders Investeringskommitté