Teckna Curasight

Hej!

Här kommer vår utlovade analys av Curasight som definitivt är värd att teckna. Jag rekommenderar verkligen följande 2.5 minuters video för att förstå vad Curasight gör

Precis som vanligt följer först en kort sammanfattning med huvudpunkterna och därefter kan du läsa vår mer djuplodande analys.

Med vänliga hälsningar,
Niklas Danaliv
För Goda Tiders Investeringskommitté

Sammanfattning av vår analys

 • Företag: Curasight A/S
 • Mer info: hemsida och prospekt
 • Typ av affär: Börsintroduktion
 • Banker att teckna på: Avanza och Nordnet
 • Depåtyp: AF, ISK, KF, KP, P, TJP
 • Teckningskurs: 115,20 DKK
 • Minsta post:
  • I antal: 35 units (= aktier + TO)
  • I belopp: 5 700 SEK
 • Deadline:
  • Avanza: 2020-09-16 kl. 23:59
  • Nordnet: 2020-09-17 kl.
 • Första handelsdag: 2020-10-08
 • Sannolikhet vinst/förlust:
  • Kort horisont (0-1 mån): 90/10
  • Lång horisont (6+ mån): 80/20
 • Fördelar:
  • Starkt patentskydd och bra ledning
  • Bra kunderbjudande som ligger i framkant med bred tillämpning
  • Lägre värdering än konkurrenter och liknande företag
  • Stort intresse bland professionella investerare
  • VD äger 30 % och köper mer i noteringen
  • Börsnoteringar är heta och det är en story-stock med hype-potential
 • Nackdelar:
  • Det är ett förhoppningsbolag
  • Framtida emission kan pressa aktiekursen
  • Risk för lottning på grund av dålig free-float
  • Går inte med vinst i dagsläget
 • Övrigt:
  • Jag och mitt investmentbolag är teckningsåtagare

Som vanligt får du en uppföljning inom ett par dagar när vi sett hur aktien reagerat.

Introduktion och bakgrund

Curasight är ett kliniskt fas II-bolag baserat i Köpenhamn. De har utvecklat en ny teknologi som gör cancerdiagnoser mer träffsäkra och strålbehandlingar mer effektiva och skonsamma.  Bolaget är en banbrytande inom nyttjandet av avbildningsplattformen PositronEmissionsTomografi (PET).Det är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotopmärkta preparat, så kallade radioaktiva markörer, vilka möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis signalsubstanser, rör sig i kroppen.

Själva platformen är riktad mot receptorn (Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler i till exempel en nervcells omgivning), som är en känd biomarkör för canceraggressivitet. Den metod kan användas för en effektiviserad analys vid flera typer av cancer.

Denna PET-avbildning används för att ta fram bilder varpå sjukdomens biologi kan kartläggas mer detaljerad. I praktiken injiceras ett radiomärkt spårämne och binds till vävnaderna, t.ex. i en tumör, varefter radioaktiviteten kan lokaliseras med hjälp av en PET-avläsare. Curasight har sedan utvecklat en plattform med utgångspunkt från den radiomärkta PET-avläsaren uTRACE®, Curasights nya produkt som belyser cancerbiomarkören uPAR. När patienten sedan injiceras med uTRACE® kan man med allra högsta noggrannhet både avbilda var cancern befinner sig och identifiera dess aggressivitetsnivå.

Genom att uTRACE® lokaliserar cancermetastaser (kännetecken för cancer) i ett tidigt skede samt i vilken grad cancern befinner sig i kan en lämplig och effektiv terapeutisk strategi tas fram, dvs. om t.ex. patienten behöver opereras eller ej. Denna metod skiljer sig därför enormt från dagens metod där det många gånger utgår ifrån uppskattningar. uTRACE® kommer också användas för att bestämma vilket behandling som är lämpad till patienten vid det specifika tillfället, vilket i sin tur skapar fördelar för sjukvården att agera samt gör behandlingen mer behaglig för patienten.

Lösningen som Curasight tagit fram har framstående fördelar mot befintlig utvärderingsmetod och kan därför avgöra om operation är nödvändig eller inte. T.ex. så ingriper man kirurgiskt i de flesta fall vid prostatacancer där mer än 70% av patienterna får negativa följder, såsom impotens. Då analysen av cancer kan göras på en mer detaljerad nivå kan graden av osäkerhet elimineras enormt och patienterna kan behandlas utifrån deras faktiska behov. Detta genererar därför en betydande affärspotential för Curasight inte minst då hela flödesprocessen framöver kommer att bli mer exakt patientvänlig.

Fördelar som talar för köp

Starkt patentskydd och bra ledning

Professor Andreas Kjaer har framgångsrikt lett forskning inom Curasights område i många år. Han har publicerat drygt 500 vetenskapliga artiklar vilket är en indikation på att han verkar vara mycket kompetent inom sina forskningsområden. Detta har resulterat i flera viktiga patent som idag ägs av Curasight.

Övriga nyckelpersoner i bolaget och styrelsen har också hög och relevant kompetens inom många olika områden.

Morgondagens strålterapi

Den stora fördelen med Curasights metodik framför traditionell strålterapi är att uTREAT söker upp cancercellerna via injektion, endast binder till cancercellerna och sen bestrålar dem lokalt med en radioisotop med mycket kort halveringstid. Detta reducerar kraftigt strålskadorna på frisk vävnad vilket är en stor nackdel med traditionell strålterapi.

Vidare angriper uTREAT även de eventuella små nya metastaser som ofta är svåra att upptäcka innan de vuxit sig tillräckligt stora. Dessa kan ofta inte bekämpas med traditionell strålterapi och blir därför ofta en framtida källa till de fruktade återfall som många cancerpatienter får efter några år när cancern kommer tillbaka.

Bred tillämpning

I stort sett alla cancerformer producerar cancerbiomarkören uPAR. Det innebär att Curasights patenterade behandlingsmetoder kan användas för att bekämpa många olika sorters cancersjukdomar. Varje cancerdiagnos kräver dock kliniska studier som bevisar att tekniken är effektiv även för den nya diagnosen. Dylika studier tar lång tid och kostar mycket att genomföra.

Å andra sidan lär Curasight inte ha brist på stora som vill ingå partnerskap i framtiden för att hjälpa Curasight med dylik utveckling. Om Curasight kan få bra resultat med de studier de själva valt att fokusera på kommer det sen finnas många kapitalstarka bioteknikjättar som vill ingå partnerskap med Curasight. I praktiken innebär detta att Curasight har mycket stor tillväxtpotential under många år framöver.

Curasight är lägre värderat än Fluoguide

Professor Andreas Kjaer som är hjärnan bakom Curasights teknologi knoppade av ett dotterbolag till Curasight för ett par år sen. Dotterbolaget heter Fluoguide och kortfattat används uTRACE här för att lysa upp cancerceller vilket är till stor hjälp vid cancerkirurgi då det ofta är svårt för kirurgen att se och skära bort all cancervävnad. Missar kirurgen en liten bit kan det utvecklas till ny cancer som kräver ny dyr operation.

Fluoguide noterades i maj 2019 till en postmoney-värdering runt 55 M DKK. Idag har bolaget ett marknadsvärde på 560 M DKK trots att de inte har startat den planerade fas I/IIa-studien som ska bevisa konceptet (den startar senare i år). Denna kraftiga uppvärdering visar tydligt vad marknaden tycker om den framtida potentialen i teknologin.

Den långsiktiga marknadspotentialen i Curasight är mycket större än i Fluoguide. Trots detta värderas Curasight till ca 290 M DKK postmoney vid sin börsnotering. Denna högst relevanta jämförelse ger onekligen Curasight en stark kurspotential på både kort och lång sikt.

Låg värdering jämfört med liknande företag

Det finns andra liknande bolag som har kommit ungefär lika långt som Curasight. Svenska DexTech har ett börsvärde på runt 700 Mkr trots att deras långsiktiga potential inte är lika stor som Curasights.

Inom det heta området Theranostics har det genomförts en hel del affärer de sista fem åren. Jätten Novartis köpte Endocyte 2018 för 2 miljarder USD. Dylika höga värderingar är inte lika vanligt i Norden men det påvisar ändå att jättarna är redo att ta fram den stora plånboken om ett mindre bolag har nått kritiska framgångar.

Stort intresse bland professionella investerare

Ovanligt många professionella investerare har velat vara med i denna transaktion vilket är ett annat kvalitetstecken då det inte är så vanligt att de alla gillar samma bolag.

Vidare är det intressant att notera att trots av bolagets VD redan äger nästan 30 % av Curasight före noteringen har han åtagit sig att köpa aktier för ytterligare nästan 3 Mkr i samband med börsnoteringen. När jag frågade honom om detta sa han bara att han ville passa på att köpa fler aktier medan de fortfarande var relativt billiga.

Börsnoteringar är heta just nu

De flesta börsnoteringar har fått en bra start under 2020. Detta i kombination med att det bara finns aktier för knappt 10 MSEK att dela på för allmänheten ökar sannolikheten att Curasight kommer att bli kraftigt övertecknat och att aktiekursen därefter har goda chanser att få en flygande start.

Story-stock med hype-potential

Curasight har potential att utvecklas till att bli en “story stock” – ett bolag som är attraktivt och som regelbundet kan släppa nya positiva press-releaser som underhåller eller driver aktiekursen. T ex nu har vi skrivit ett avtal med Glaxo som vill testa Curasights teknologi inom diagnos X substanser. Nästa kvartal: nu har vårt tredje projekt fått godkänt i fas II osv.

Curasights stora framtida potential skulle också kunna leda till att bolaget blir ett nytt börsbolag som diverse aktörer gillar att hypa i olika sammanhang. Dylika bolag kan ibland uppnå kultstatus bland småsparare vilket i sin tur kan driva upp kursen på höga och mer eller mindre permanenta nivåer.

Om de nyligen beskrivna faktorerna förverkligas skulle jag inte bli förvånad om Curasight minst dubblas eller tripplas i värde inom kanske två år.

Nackdelar och risker

Förhoppningsbolag

Curasight är ett rent forskningsbolag vars framtida potential är helt beroende av att de lyckas få sina läkemedelskandidater godkända. Det finns flera pågående kliniska fas II-tester på olika områden för cancer. De pågående studierna behandlar ett antal betydande obemötta diagnostiska och medicinska behov.

De studier som stöds av bolaget är bröstcancer (slutförd) samt prostatacancerns risk för stratifiering (slutförd). Blir det negativt på någon av testerna finns det risk att kursen halveras på några timmar.

Framtida nyemission kan pressa aktiekursen

Curasight är ett forskningsbolag med pågående klinisk fas II-studie. Det finns än inte någon garanti på när man avslutat sin forskning och utveckling och när produkten kan kommersialiseras, dvs. ge intäkter till bolaget.

Fram till dess kommer man behöva klara sig på den pågående nyemissionen samt teckningsoptionerna som man ger ut i samband med noteringen. Dessa teckningsoptioner kan lösas in under sep-okt 2021. Det finns dock en risk att man behöver göra en nyemission under 2022 då pengarna inte räcker hela vägen. Dylika emissioner kan ofta påverka aktiekursen negativt.
Spotlight-listan har högre risk

Curasight ska noteras på Spotlight Stock Market Danmark. Aktier på smålistorna har alltid högre risk eftersom kursen kan röra sig mycket både upp och ner på relativt kort tid.

Freefloaten blir troligen dålig

Då merparten av bolagets aktier sitter på långsiktiga ägare tror vi att bolagets freefloat kommer att bli ganska låg. Freefloat är den totala mängd aktier som brukar handlas aktivt på börsen. Låg freefloat brukar medföra två stora nackdelar:

1. Dålig likviditet vilket normalt medför att det kan bli svårt att köpa och sälja aktier utan att kursen rör sig upp eller ned onödigt mycket.

2. Potentiell svårighet att komma ur positionen om du i något läge måste sälja dina aktier. I ett tufft börsklimat kan köpsidan i värsta fall försvinna helt eller det finns bara skambud kvar på köpsidan.

Risk för lottning

Curasights noteringsemission är redan tecknad till cirka 80 % vilket innebär att det bara finns aktier för 6,8 MDKK, ca. 9,5 MSEK, kvar att dela på för övriga spekulanter. Då detta är en attraktiv börsnotering är det sannolikt att den blir kraftigt övertecknad. Om så sker är det med stor sannolikhet lottning om vem som får några aktier.

Negativt kassaflöde

Curasight kommer att fortsätta redovisa negativa resultat fram till minst 2022 och kanske ännu längre. Detta beror främst på att de just nu är mitt uppe i sina kliniska studier vilket kostar mycket pengar. Det finns dock ingen garanti för att dessa investeringar och studier blir framgångsrika. Generellt bör man som investerare vara försiktig med att investera pengar i bolag som inte tjänar några pengar oavsett hur god deras framtida potential är.

Slutsats och vår bedömning av risken

Jag anser att Curasights ovannämnda fördelar är så pass många och starka att det kommer bli en lyckad notering. Man bör dock vara medveten om att det finns några nackdelar. Detta är ett förhoppningsbolag som alltid har en stor fallhöjd vid negativa utfall av studier.

Om Curasight kan utvecklas enligt sin plan och de kan fortsätta få positiva resultat i sina studier i en bra takt har de dock god potential att nå en värdering på fem års sikt som är betydligt högre än dagens – kanske plus 100-300 % om vi får gissa. Om de skulle lyckas få ut sina produkter på marknaden är potentialen på tio års sikt enorm – kanske plus 1 000-3 000 % från dagens nivå.

Vi anser att fördelarna för Curasight är mycket starkare än nackdelarna. Vi tror därför aktien kan vara en bra investering på både kort (0-6 mån) och längre (1-3+ år) sikt.

Vi sätter risken i Curasight till 6 på kort sikt (första månaden) och 7 på längre sikt (+6 mån).

Vi tror därför att bolaget är intressant på både kort och lång sikt. Även investmentbolaget Polynomen samt jag privat är teckningsåtagare i bolaget.

Övrig relevant information

Goda Tiders riskskala

Nedan finner du vår riskskala som vi använder för att bedöma de olika casen.

Riskskala / SannolikhetVinstFörlust
595 %5 %
690 %10 %
780 %20 %
870 %30 %
960 %40 %
1050 %50 %

Självklart finns det inga garantier och värdet på aktien kan både öka och minska i värde. Det viktiga för dig som prenumerant är inte heller att den enskilda affären går plus. Det viktigaste är att summan av alla plus-affärer är större än summan av alla minusaffärer. Du bör således se den här affären som en av många över tid.

Nice-to-know och lite utbildning

I denna emission tecknar man units istället för aktier. En Unit består av 8 Curasight aktier + 7 teckningsoptioner av serien TO 1. Teckningskursen för dessa TO 1 är 17,20 DKK där du behöver en TO 1 för att få köpa en ny aktie under perioden 16 sept till 7 okt 2021.

I början är det vanligt att handeln sker med Curasight BTU (= Betald Tecknad Unit). Efter ett par veckor delas den sedan upp i aktier och TO. Fördröjningen beror på att det brukar ta tid att registrera in de enskilda aktierna och TO. Andra gånger sker uppdelningen direkt i samband med börsstart men kanske med några dagars fördröjning för inbokningen av TO. Vi vet inte hur upplägget ser ut för just Curasight.

Dessa TO 1 kan potentiellt bli värdefulla. Om aktiekursen stiger över den framtida lösenkursen för TO (= 17,20 DKK) brukar värdet på TO 1 öka en hel del. Du kan sälja dessa TO 1 när du vill eller spara dem för att köpa fler aktier om drygt ett år.

Jag och mitt bolag är teckningsåtagare

Mitt investmentbolag och jag är teckningsåtagare i den här emissionen För att vara tydlig och transparent. Jag är personligen och via investmentbolaget som jag är VD för (Polynom Investment AB) en av många teckningsåtagare i den här emissionen. Det betyder att Polynom samt i mindre omfattning jag själv privat har förbundit oss att teckna aktier i denna börsnotering.

I nästan alla börsnoteringar brukar det finnas en lista med teckningsåtagare som ofta består av institutioner och privata professionella investerare. Dessa säkrar ofta att börsnoteringen blir lyckad då deras åtagande ökar sannolikheten att allmänheten också vill teckna. Ingen ersättning brukar utgå för teckningsåtagandet.

För att undvika intressekonflikt kommer jag inte att sälja några aktier varken direkt eller indirekt de kommande 14 dagarna. Om det mot all förmodan skulle komma någon nyhet som föranleder att jag önskar sälja så kommer du som prenumerant få 24 timmars förvarning innan vi säljer så att du kan agera före oss. Jag avser dock äga det här bolaget långsiktigt då jag tror att det här mycket potential – vilket min position i bolaget speglar.

Lycka till med ditt beslut,
Niklas Danaliv
För Goda Tiders Investeringskommitté

Uppdatering 201008 kl 1755 – hur gick det?

Pressmeddelande från Finwire:

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission av units som blev kraftigt övertecknad. Teckningskursen var 115,20 danska kronor per unit. En unit består av åtta aktier och sju vederlagsfria teckningsoptioner TO1, vilket motsvarar 14,40 danska kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlas till 21,30 danska kronor som högst betalt och 18,65 danska kronor som lägst betalt. Klockan 09:30 var senast betalt 20,40 danska kronor.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 5,40 danska kronor. Det sammanlagda värdet av en unit blir därmed 201 danska kronor, vilket är en uppgång på 74 procent jämfört med teckningskursen på 115,20 danska kronor.

Aktien har hittills idag omsatt 13,8 miljoner danska kronor. Bolaget har 17,13 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 349 miljoner danska kronor räknat på senast betalt.

——-

Aktien stängde på 24,30 och det volymvägda snittet blev 21,20 kr.


Vår kommentar: Curasight fick en mycket bra start på sin börsresa idag. Det var ca 1700 personer som fick en minsta post vilket var ca 1 på 5,7 personer som sökt. Varje Curasight Unit kostade 115,2 DKK och bestod av 8 aktier + 7 TO. Det gav ett inköpspris på 14,40 DKK per aktie medan TO fick man gratis. 

Aktien startade runt 20 DKK och TO runt 4 DKK. Den steg sen stadigt för att nå 22 DKK kl 11. I perioden kl 11-16 handlades den runt 22-23 DKK. Sista timmen steg den ytterligare och stängde på 24,30 medan TO stängde på 7,20 DKK. Detta innebar att de som hade tur och fick en minitilldelning på 280 aktier och 245 TO just nu har en vinst på drygt 6 300 SEK vilket motsvarar en uppgång på 112 %! Även ifall ni sålde direkt på morgonen bör ni ha gjort en vinst på runt 4 000 kr. Stort grattis till er som fick tilldelning!

Det är klart att det är frestande att ta hem en bra vinst. Om ni dock inte behöver pengarna hade jag behållt aktierna i några veckor/månader. Jag skulle nämligen inte bli förvånad ifall Curasight stiger ytterligare 20-30 % innan året är slut. Det sagt hade jag inte vågat köpa fler aktier runt 24 DKK. Däremot kan man lägga ett kurslarm runt 20-21 DKK. Skulle aktien rekylera tillbaka dit tror jag det kan vara ett bra köpläge.

Glöm dock inte bort att hålla risken hanterbar. Repetera gärna riskskalan och våra rekommendationer kring risk nederst. Den stora uppgången har gjort att risken i aktien har ökat. Därför ändrar jag utsikten på riskskalan för Curasight till 70/30 från 90/10. Vilket betyder en position på max 2-3 % av ditt investerbara kapital.